Hora Estació UTC
Dades AQI
Dades Pluja
Avisos Meteo
Temperatura (°C)

Previsió (°C)
Condicions actuals
Direcció | Vent (km/h)
Baròmetre ()
Llum de dia | Foscor
Pluja avui (mm)
Moonphase
Terratremols
   (W34-4.3.0)  WeeWX-(4.9.1  Vantage Vue
Server up 3 weeks, 6 days, 22 minutes °F